Voleybol

 • Oyunun Özellikler :

Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde iki takım tarafından oynanan bir spordur.
Oyunun çok yönlülüğünün herkese sunulabilmesi amacıyla özel durumlar için farklı uyarlamalar
bulunmaktadır.

Oyunun amacı, topu filenin üzerinden göndererek rakip takımın oyun alanında yere değmesini
sağlamak ve rakip takımında aynı amaca ulaşmasını önlemektir. Takımların rakip alana
gönderirken topa üç kez vurma hakkı vardır (blok teması dışında).
Top oyuna servis ile sokulur, servisi atan oyuncu topu filenin üzerinden rakip alana gönderir.
ralli, topun oyun alanına değmesi, harice gitmesi veya bir takımın hata yapmasına kadar devam
eder.

Voleybolda bir ralli kazanan takım bir sayı alır (Ralli Sayı Sistemi). Servisi karşılayan takım rallii
kazandığında bir sayı ve servis kullanma hakkı kazanır ve oyuncuları saat yönünde bir pozisyon
dönerler.

Oyun Sahası :


Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeyi kapsar. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır.

Voleybol Oyun Alanı
Voleybol Oyun Alanı
 • Ölçüler   :

Oyun alanı, 18 x 9 m ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her yönde en az 3 m genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir.
Oyun sahasının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu, oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m yüksekliğinde olmalıdır.

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında serbest bölge yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 5 m ve dip çizgilerden ölçüldüğünde en az 8 m genişliğinde olmalıdır. Serbest oyun boşluğu ise oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 12.5  m yüksekliğinde olmalıdır.

 • Oyun Sahasının Yüzeyi


Sahanın yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olmalıdır. Oyuncular için sakatlanmaya yol
açacak herhangi bir tehlike teşkil etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde
oynanması yasaktır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında sadece tahta veya sentetik bir
yüzeyin kullanılmasına izin verilir. Bu yüzey daha önce FIVB tarafından

Kapalı salonlarda oyun alanının yüzeyi açık renkte olmalıdır.

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında çizgilerin beyaz renkte olması gerekir, serbest bölge çizgileri renkleri de birbirlerinden farklı olmalıdır.

Açık hava sahalarında drenaj amacıyla her metre için 5 mm lik bir eğime müsaade edilir. Saha çizgilerinin sert bir maddeden oluşturulması yasaktır.

 • Oyun Alanının Üzerindeki Çizgiler :


Bütün çizgiler 5 cm genişliğindedir. Çizgiler, zeminin ve diğer çizgilerin renklerinden farklı ve açık renkte olmalıdır.

 • Sınır Çizgileri

İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler. Yan ve dip çizgilerin her ikisi de oyun alanının boyutlarına dahil olarak çizilir.

 • Orta Çizgi

Orta çizginin tam ortası oyun alanını 9×9 m boyutlarında iki eşit alana böler ; bununla beraber orta çizgi kalınlığının, bütünüyle, her iki oyun alanının da sınırları içerisinde olduğu kabul edilir. Bu çizgi filenin altından iki yan çizgi arasında uzanır.

 • Hücum Çizgisi

Her oyun alanında, arka kenarı, orta çizginin tam ortasından 3 m geride çizilmiş bir hücum çizgisi, ön bölgeyi belirler.

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında, hücum çizgisi, yan çizgilerden itibaren, 15 cm boyunda ve 5 cm genişliğindeki beş kısa çizginin 20 cm aralıklarla çizilmesiyle her bir taraftan toplam 1,75 m kesik çizgiyle uzatılır.
Koç sınır çizgisi (hücum çizgisinin uzantısından başlayarak, yan çizgiye 1,75 m mesafede ve ona paralel olarak, oyun alanı dip çizgisine kadar kesik çizgi şeklinde uzanır) 15 cm boyundaki kısa çizgilerin 20 cm aralıklarla çizilmesiyle oluşturulmuş olup, bu çizgi koçun çalışma sahasının sınırlarını belirler.

 • Bölgeler ve Sahalar


 •  Ön Bölge

Her oyun alanında ön bölge orta çizginin tam ortası ve hücum çizgisinin arka kenarıyla sınırlıdır.Ön bölgenin yan çizgiler dışında serbest bölgenin sonuna kadar uzandığı varsayılır.

Ön bölgenin yan çizgiler dışında serbest bölgenin sonuna kadar uzandığı varsayılır.

 • Servis Bölgesi :

Servis bölgesi, her bir dip çizginin gerisinde 9 m genişliğindeki alandır. Bu bölgenin yan sınırları, dip çizgilerden 20 cm geriye, yan çizgilerin uzantısı olarak çizilen 15 cm uzunluğunda iki kısa çizgiyle belirlenir. Her iki kısa çizgi de servis bölgesinin genişliğine dahildir.

Servis bölgesinin derinliği serbest bölgenin sonuna kadar devam eder.

 • Oyuncu Değiştirme Bölgesi :

Oyuncu değiştirme bölgesi, her iki hücum çizgisinin yazı hakemi masasına kadar olan uzantısı ile sınırlıdır.

 • Libero Değişim Bölgesi :

Libero değişim bölgesi, serbest bölgenin, takım sıraları tarafındaki bir bölümü olup, hücum çizgisi uzantısından dip çizgiye kadar olan alanla sınırlandırılmıştır.

 • Isınma Sahası :

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında ısınma sahaları yaklaşık 3×3 m boyutlarında, serbest bölgenin dışında ve oturma sıralarının bulunduğu taraftaki köşelerde yer alır.

 • Ceza Sahası :

Yaklaşık 1×1 m boyutlarında olan ve 2 sandalye bulundurulan bir ceza sahası, her bir dip çizgi uzantısının dışında olacak şekilde, kontrol sahası içinde yer alır. Bu sahalar 5 cm genişliğinde kırmızı bir çizgiyle sınırlandırılabilirler.

 • ISI :

En düşük ısı 10° C nin (50° F) altında olmamalıdır.

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında maksimum ısı 25° C den (77° F) daha yüksek ve minimum ısı 16° C den (61° F) daha düşük olmamalıdır.

 • Aydınlatma :


 

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında aydınlatma, oyun sahası yüzeyinden 1 m yükseklikte ölçülmek şartıyla, 1000 ile 1500 lux arasında olmalıdır.

 

 • File Ve Direkler :


 

 • Filenin Yüksekliği :

File, düşey olarak orta çizginin üstünde yer alır ve erkekler için 2.43 m, bayanlar  için 2.24 m yüksekliğindedir. Filenin yüksekliği oyun alanının ortasından ölçülür. Filenin iki kenar yüksekliği de tam olarak aynı olmalı ve buradaki yükseklik, kuralda belirtilen yüksekliği 2 cm den fazla geçmemelidir.

 • Filenin Yapısı :

File, 1 m genişliğinde, 9.50 ile 10 m uzunluğundadır (yan bantların her bir yanındaki 25 ile 50 cm dahil) ve 10 cm lik karelerden oluşan siyah iplerden
yapılmıştır. Filenin üst kısmında 7 cm genişliğinde, iki kat beyaz çadır bezinden yapılmış yatay bir bant file boyunca dikilmiştir. Bandın her iki ucunda onu direklere bağlayan ve gergin durmasını sağlayan bir ipin geçtiği bir delik bulunur. Bandın içinden geçen elastiki kablo fileyi direklere bağlar ve üst kısmının gergin durmasını sağlar. Filenin alt kısmında üst banda benzer, 5 cm genişliğinde, içinden ip geçirilmiş başka bir yatay bant vardır. Bu ip fileyi direklere bağlar ve alt kısmının gergin durmasını sağlar.

 • Yan Bantlar :

İki adet beyaz bant, her iki yan çizginin üzerinde yer alacak şekilde fileye düşey olarak bağlanır. Yan bantlar 5 cm genişliğinde ve 1 m uzunluğunda olup filenin bir parçası olarak kabul edilirler.

 • Antenler :

Anten, 1.80 m uzunluğunda ve 10 mm çapında, fiberglas veya benzeri bir maddeden yapılmış esnek bir çubuktur. Her yan bandın dış tarafına bir anten bağlanır. Antenler karşılıklı olarak filenin ters yönlerine yerleştirilirler. Antenlerin her birinin 80 cm lik üst kısımları filenin üzerinde devam eder ve bu kısımlar zıt renklerle, tercihen kırmızı ve beyaz renkte 10 cm lik şeritler halinde işaretlenir. Antenler filenin bir parçası sayılır ve geçiş boşluğunun yan sınırlarını belirler.

 • Direkler :

ilenin bağlandığı direkler, yan çizgilerden dışarıya doğru 0.50 m ile 1.00 m uzaklığa yerleştirilirler. Direkler 2.55 m yüksekliğinde ve tercihen ayarlanabilir olmalıdır.

Tüm FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında fileyi taşıyan direkler, yan çizgilerden dışarıya doğru 1 m. uzaklığa yerleştirilirler. Direkler düzgün ve yuvarlak olup, zemine tel kullanılmadan tutturulurlar. Tehlikeli ve engelleyici unsurlar taşımamalıdırlar.

 • İlave Malzemeler :

Bütün ilave malzemeler FIVB yönetmelikleriyle belirlenir.

 

 • Toplar :


 

 • Standartlar :

Top, içinde lastik veya benzeri bir maddeden bir kesenin bulunduğu esnek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel olmalıdır. Tek bir açık renk ya da renk kombinasyonu kullanılabilir. Uluslararası Resmi müsabakalarda kullanılan topların sentetik deri maddesi ve renk kombinasyonları FIVB standartlarına uymalıdır. Çevresi 65-67 cm ve ağırlığı 260-280 gr dır. İç basıncı 0.30 – 0.325 kg/cm² dir (4.26 ila 4.61 psi) (294.3 ila 318.82 mbar veya hPa).

 • Topların Benzerliği :

Bir müsabakada kullanılan tüm toplar çevre uzunluğu, ağırlık, basınç, cins ve renk
olarak aynı özellikte olmalıdır.

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarının yanında Ulusal ya da Lig Şampiyonalarının da, FIVB tarafından akaksi kabul edilmedikçe, FIVB onaylı
toplarla oynanması gerekir.

 • Üç Top Sistemi :

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında üç top kullanılmalıdır. Bu durumda birer tane serbest bölgenin her bir köşesinde, birer tane de baş ve yardımcı hakemlerin arkasında olmak üzere altı top toplayıcı bulunur.

 • Takımlar :


Bir maç için bir takım en fazla 12 oyuncu ile birlikte; aşağıda belirtilen antrenör ve tıp görevlilerinden oluşur. Antrenör kadrosu: 1 koç, maksimum 2 yardımcı koç, Tıbbi kadrosu: 1 takım terapisti, 1 tıp doktoru Sadece yazı cetveline isimleri yazılı olan takım mensupları müsabaka ve kontrol sahasına girebilir, resmi ısınma ve maça iştirak edebilirler. 4.1.1, 5.2, 5.3 FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında tıp doktoru ve terapist, FIVB tarafından önceden yetki verilmiş olmalıdır.

Libero dışındaki oyunculardan biri müsabaka cetvelinde takım kaptanı olarak belirtilmelidir

Sadece müsabaka cetveline kayıtlı oyuncular oyun alanına girebilirler ve maçta oynayabilirler. Koç ve takım kaptanı müsabaka cetvelini imzaladıktan sonra (elektronik müsabaka cetveli için takım listeleri) kayıtlı oyuncular değiştirilemezler.

 • Takım Yerleşimi :


 

Oyunda olmayan oyuncular takımın oturma sıralarında oturmalı veya kendi ısınma sahalarında bulunmalıdırlar. Koç ve takımın diğer mensupları da takımın oturma sıralarında oturmakla birlikte buradan geçici olarak ayrılabilirler. Takımların oturma sıraları yazı hakemi masasının yan taraflarında ve serbest bölgenin dışında yer alır.

Maç esnasında sadece takım mensuplarının takımlarının sırasında oturmalarına ve resmi ısınma devresine katılmalarına müsaade edilir.

Oyunda olmayan oyuncular topsuz olarak aşağıdaki gibi ısınabilirler :

Oyun esnasında : ısınma sahalarında,

Molalarda ve teknik molalarda: kendi oyun alanlarının arkasındaki serbest bölgede.

Oyuncular set aralarında kendi serbest bölgeleri içinde top kullanarak ısına bilirler.

 • Malzemeler :


 

Bir oyuncunun malzemeleri forma, şort, çorap (tektip) ve spor ayakkabısından oluşur.

Bir takımın forma, şort ve çoraplarının rengi ve tasarımının tektip olması gerekir (Libero hariç). Kıyafetler temiz olmalıdır.

Ayakkabılar, hafif ve esnek, tabanları ise lastik ya da karışımlı malzemeden ve topuksuz olmalıdır.

Oyuncuların formaları 1’den 20’ ye kadar numaralandırılmış olmalıdır.

Numaralar formanın ön ve arkasında ortada bulunmalıdır. Numaraların renk ve parlaklığı formaların renk ve parlaklığına zıt olmalıdır.

Numaraların yüksekliği göğüste en az 15 cm, sırtta en az 20 cm olmalıdır. Numara bandının genişliği ise en az 2 cm olmalıdır.

Takım kaptanının formasında, göğüs numarasının altında 8 x 2 cm lik bir şerit olmalıdır

Diğer oyunculardan farklı renkte olan (libero oyuncuları haricinde) ve/veya kurallara uygun numarası bulunmayan formaların giyilmesi yasaktır.

 • Malzemelerin Değiştirilmesi :


 

Baş hakem bir veya daha fazla oyuncuya şu konularda izin verebilir :

Çıplak ayakla oynamak,

Set aralarında veya oyuncu değişikliğinden sonra ıslak veya hasarlı kıyafetleri, renk, dizayn ve numarası aynı olmak şartıyla yenileriyle değiştirmek,

Soğuk havalarda bütün takım için (Liberolar hariç) aynı renk ve dizayna sahip ve Oyuncuların formaları 1’den 20’ ye kadar numaralandırılmış olmalıdır. Kuralına uygun numaralanmış olması şartıyla eşofmanla oynamak.

 • Yasaklanmış Eşyalar :


 

Oyuncuların sakatlanmasına sebep olabilecek veya onlara suni bir avantaj sağlayacak şeylerin kullanılması yasaklanmıştır.

Oyuncular riski kendisine ait olmak kaydıyla gözlük ve lens takabilirler.

 • Takım Liderleri :


 

Her iki takım kaptanı ve koç kendi takım mensuplarının davranış ve disiplininden sorumludur. Liberolar takım kaptanı olamaz.

 • Kaptan :


 

Maç Öncesinde Takım Kaptanı :

Takım kaptanı müsabaka cetvelini imzalar ve kurada takımını temsil eder.

MAÇ esnasında ve oyun alanında olduğu sürece, takım kaptanı oyundaki kaptandır. Takım kaptanı oyunda olmadığı zaman koç veya takım kaptanı oyun alanındaki oyunculardan libero dışındaki bir oyuncuyu oyundaki kaptan rolünü üstlenmek üzere tayin eder. Bu oyundaki kaptan, değiştirilene, takım kaptanı oyuna dönene veya set bitene kadar takım kaptanının sorumluluklarını üstlenir. Topun oyun dışı olduğu zamanlarda sadece oyundaki kaptan hakemlerle konuşma hakkına sahiptir.

Kuralların uygulanması ve yorumu hakkında açıklama ister ve aynı zamanda takım arkadaşlarının istek veya sorularını da iletir. Eğer oyundaki kaptan baş hakemin açıklamalarını kabullenmezse, bu karara itiraz edebilir ve derhal baş hakeme maçın sonunda müsabaka cetveline resmi bir itiraz kaydettirme hakkını saklı tuttuğunu belirtir.

Aşağıdaki konularda istekte bulunmaya yetkilidir :

 1. Malzemenin bir kısmının veya tamamının değiştirilmesi,
 2. Takımların pozisyonlarının tetkiki
 3. Zemin, file ve top, vs. kontrolü,

Koç takımın başında olmadığı zaman mola ve oyuncu değişikliği talebinde bulunur.

MAÇ Sonunda Takım Kaptanı :

Hakemlere teşekkür eder ve sonucu tasdik etmek için müsabaka cetvelini imzalar,

Baş hakeme zamanında bildirilmiş olması halinde, hakemin kuralları uygulaması veya yorumlaması ile ilgili resmi bir itirazı teyit edip müsabaka cetveline kaydedebilir.

 • Koç :


 

Koç, maç süresince takımının oyununu oyun alanının dışından yönlendirir. Başlangıç pozisyonlarını, oyuncu değişikliklerini belirler ve molaları alır. Bu görevlerde temas kuracağı yetkili yardımcı hakemdir.

Maçtan Önce Koç

kendi oyuncularının isim ve numaralarını müsabaka cetveline kaydeder veya bunları kontrol eder ve daha sonra müsabaka cetvelini imzalar.

Maç Esnasında Koç:

Her setten önce pozisyon kağıdını düzgün bir şekilde doldurarak imzalar ve yardımcı hakeme veya yazı hakemine verir,

Takımının sırasında, yazı hakemine en yakın yerde oturur; ancak yerini terk edebilir,

Mola ve oyuncu değişikliği taleplerinde bulunur,

Diğer takım mensupları gibi oyun alanındaki oyunculara direktif verebilir. Koç bu direktifleri maçı engellemeden ya da geciktirmeden, takımının oturma sıralarının önünde, hücum çizgisinin uzantısından ısınma sahasına kadar olan serbest bölgede ayakta durarak veya yürüyerek verebilir.

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında koç, görev ve sorumluluklarını koç sınır çizgisinin gerisinden yerine getirmelidir.

 • Yardımcı Koç :


 

Asistan koç, takımın oturma sırasında oturur, ancak maça müdahale etme hakkına sahip değildir.

Koç, yaptırımda dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle takımın başından ayrılmak zorunda kalırsa, fakat oyuncu olarak oyun alanında olması dışında, bir asistan koç, koçun olmadığı süreçte oyundaki kaptanın isteği ve baş hakemin teyidiyle koçun görevlerini üstlenir.

 • Oyun Düzeni  :


 

BİR SAYI ALMAK, BİR SET VE MAÇ KAZANMAK

BİR SAYI ALMAK,

Sayı :

Bir takım aşağıdaki durumlarda sayı alır:

Topu başarıyla rakibin oyun alanında zemine temas ettirdiğinde,

Rakip takım bir hata yaptığında

Rakip takım bir ihtar ile cezalandırıldığında,

Hata :

Bir takım, kurallara aykırı bir oyun hareketi yaparak (veya bu kuralları başka bir şekilde ihlal ederek) hata yapar. Hakemler hataları değerlendirir ve kurallara uygun olarak sonuçlarını belirlerler.

Eğer art arda iki veya daha fazla hata yapılırsa, sadece ilk yapılan hata esas alınır,

Eğer iki ya da daha fazla hata rakipler tarafından aynı anda yapılırsa, bu bir çift hata olarak değerlendirilir ve ralli tekrarlattırılır.

Ralli ve tamamlanmış ralli Servis atan oyuncunun servis vuruşundan başlayarak, topun oyun dışı olduğu ana kadar oluşan oyun hareketleri dizisi, bir ralli dir. Tamamlanmış ralli, bir sayı kazanılmasıyla sonuçlanan oyun hareketleri dizisidir.

Eğer servis atan takım bir ralliyi kazanırsa, bir sayı alır ve servis atmaya devam eder,

Eğer servis karşılayan takım bir ralliyi kazanırsa, bir sayı alır ve servis atma hakkını da kullanmalıdır.

 • Bir Seti Kazanmak :


 

Bir set (netice, 5’inci set hariç) en az 2 sayı farkla ilk önce 25 sayıya ulaşan takım tarafından kazanılır. Sayılarda 24-24’lük eşitlik olması halinde oyun iki sayılık farka ulaşılana kadar (26-24, 27-25, …..) devam eder

 • Maçı Kazanmak :


 

Maç, üç seti alan takım tarafından kazanılır.

Setlerde 2-2’lik eşitlik olması halinde, netice seti (5’inci) en az 2 sayı farka ulaşmak şartıyla 15 sayı üzerinden oynanır.

 • Maçta Hazır Bulunmama ve Eksik Takım :


 

Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve setleri 25-0, maçı da 3-0’lık sonuçla kaybeder.

Geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında bulunmayan bir takımın da maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve Kural 6.4.1’deki gibi işlem görür. 6.4.3 Set veya maç için EKSİK ilan edilen takım, seti veya maçı kaybeder. Rakip takıma seti kazanması için gerekli olan sayılar ya da sayılar ve setler verilir. Eksik takım sayılarını ve setlerini korur.

 • Oyunun Yapısı :


 

Kura Atışı :

Müsabakadan önce baş hakem birinci sette takımların oyun alanlarını ve ilk servisi atacak takımı belirlemek için kura atışı yapar.

Eğer netice seti oynanacaksa, yeni bir kura atışı yapılır.

Kura atışı, iki takım kaptanının huzurunda atılır.

Kura atışını kazananın seçenekleri :

YA

Servis atma veya karşılama hakkı

VEYA

Oyun alanının seçimi

Kurayı kaybeden kalan seçeneği alır.

 • Resmi Isınma Devresi :


 

Maç öncesinde takımlar başka bir sahada ısınma olanağı bulmuşlarsa her iki takım birlikte 6 dakika, bulamamışlarsa filede 10 dakika ısınma yapma hakkına sahiptirler.

Eğer takım kaptanları birbiri ardına ayrı ayrı filede resmi ısınma yapmayı talep ederlerse, her bir takımın 3’ er veya 5’ er dakika filede ısınma yapmalarına izin verilir.

Takımların birbiri ardına ayrı ayrı filede resmi ısınma yapacak olmaları durumunda ilk servisi atacak olan takım, filede ilk ısınmayı yapar.

 • Takımın Başlangıç Dizilişi :


Her takımın oyunda daima altı oyuncusu olmalıdır.

Takımın başlangıç dizilişi, oyuncuların dönüş sırasını belirler. Bu sıra set boyunca korunmalıdır.

Her setin başlamasından önce koç kendi takımının başlangıç dizilişini diziliş kâğıdında göstermelidir. Diziliş kâğıdı düzgün bir şekilde doldurulup imzalanarak yardımcı hakeme veya yazı hakemine verilir.

Bir setin başlangıç dizilişinde yer almayan oyuncular, o set için yedek oyunculardır (Liberolar hariç)

Diziliş kağıdının yardımcı hakem veya yazı hakemine teslim edilmesinden sonra dizilişte, kurallara uygun oyuncu değişikliğinin dışında değişiklik yapılmasına izin verilmez.

Oyuncuların oyun alanındaki yerleri ile diziliş kağıdı arasında çelişki olması halinde aşağıdaki işlemler yapılır;

Set başlamadan önce oyuncuların oyun alanındaki yerleriyle diziliş kağıdı arasında çelişki görüldüğünde, oyuncuların pozisyonları diziliş kağıdında belirtilen dizilişe uygun olarak düzeltilir. Bu durumda bir ceza verilmez.

Set başlamadan önce, oyun alanında diziliş kâğıdına yazılmamış bir oyuncu varsa, bu oyuncu diziliş kâğıdına göre değiştirilmelidir. Bu durumda ceza verilmez.

Bununla birlikte eğer koç diziliş kâğıdına yazılmamış oyuncuyu(ları) oyun alanında tutmak isterse, oyuncu değişikliği el işaretini kullanarak kurallara uygun oyuncu değişikliği talep etmeli ve değişiklik yazı cetveline işlenmelidir..

Eğer oyun alanındaki oyuncuların pozisyonları ile diziliş kâğıdı arasındaki çelişki oyun (set) başladıktan sonra tespit edilirse, hata yapan takımın dizilişi doğru pozisyonlara getirilir. Hatanın, başlangıcından belirlendiği ana kadar takımın kazandığı tüm sayılar iptal edilir. Rakip takımın sayıları ise aynen geçerli kalır ve ilaveten, rakip takım bir sayı alır ve servis atma hakkını elde eder.

Yazı cetvelindeki takım listesinde yazılı olmayan bir oyuncu, oyun alanında bulunuyorsa; rakip takımın sayıları ise aynen kalır. Buna ek olarak rakip bir sayı kazanır ve servis atma hakkını elde eder. Hata yapan takımın, kayıtlı olmayan oyuncusun oyun alanına girdiği andan itibaren kazandığı tüm sayılar ve/veya setler (gerekirse 0:25,) iptal edilir. Hata yapan takım, diziliş kağıdını yeniler, oyun alanına listede kayıtlı olan bir oyuncuyu gönderir. Bu oyuncunun pozisyonu, listede olmayan oyuncunun yeridir.

 • Pozisyonlar :


 

Servis atan oyuncu tarafından topa vurulduğu anda her takım kendi oyun alanında dönüş sırasına göre pozisyon almalıdır (servis atan oyuncu hariç).

Oyuncuların pozisyonları aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır:

Filenin önünde bulunan üç oyuncu ön hat oyuncusudur ve 4 (ön-sol), 3 (ön-orta), 2 (ön-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.

Diğer üç oyuncu geri hat oyuncusudur ve 5 (geri-sol), 6 (geri -orta), 1 (geri-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.

Oyuncular arasındaki pozisyon bağlantıları;

Her geri hat oyuncusu, kendisiyle ilgili ön hat oyuncusuna göre orta çizginin daha gerisinde yer almalıdır.

Ön hat ve geri hat oyuncuları, Oyuncuların pozisyonları aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır: belirtilen sıraya göre birbirlerinin yanında durmalıdırlar.

Oyuncuların pozisyonları, yere temas eden ayaklarının pozisyonlarına göre ve aşağıda belirtilen şekilde tespit ve kontrol edilir.

Her ön hat oyuncusunun ayağının en azından bir kısmı, orta çizgiye kendisiyle ilgili geri hat oyuncusunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.

Sağ (sol) tarafta bulunan her oyuncunun ayağının en azından bir kısmı sağ (sol) taraftaki yan çizgiye kendi sırasında ortada bulunan oyuncunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.

Servis vuruşundan sonra, oyuncular her tarafa hareket edebilir ve kendi oyun alanlarında veya serbest bölgede herhangi bir pozisyon alabilirler.

 • Pozisyon Hatası :


 

Eğer servis atan oyuncu tarafından topa vurulduğu anda herhangi bir oyuncu doğru pozisyonda değilse, takımı pozisyon hatası yapar. Bu durum kurallara uygun olmayan bir oyuncu değişikliği ile oyun alanına girmiş bir oyuncu için de geçerlidir.

Servis atan oyuncu topa vurduğu anda servis hatası yaparsa, bu hata pozisyon hatasından önce gelir.

Eğer topa vurulduktan sonra bir servis hatası olursa, değerlendirilecek olan pozisyon hatasıdır.

Bir pozisyon hatası aşağıdaki sonuçları doğurur:

Hata yapan takım, rakip takıma bir sayı verilerek cezalandırılır ve servis atma hakkı da rakip takıma geçer,

Oyuncuların pozisyonları düzeltilir.

Dönüş :

Dönüş sırası takımın başlangıç dizilişiyle belirlenir ve set boyunca servis sırası ve oyuncuların pozisyonları bu diziliş sırasına göre kontrol edilir.

Servisi karşılayan takım servis atma hakkını kazandığı zaman bu takımın oyuncuları saat yelkovanı yönünde bir pozisyon dönerler: 2 no’ lu pozisyondaki oyuncu servis atmak için 1 no’ lu pozisyona gider, 1 no’ lu pozisyondaki oyuncu 6 no’ lu pozisyona geçer, vs…

Dönüş Hatası :

Bir dönüş hatası, SERVİS dönüş sırasına göre atılmadığı zaman yapılır. Bu durum aşağıdaki sonuçları doğurur:

Hata yapan takım, rakip takıma bir sayı verilerek cezalandırılır ve servis atma hakkı da rakip takıma geçer,

Oyuncuların dönüş sırası düzeltilir.

Buna ilave olarak yazı hakemi hatanın başlangıç anını tam olarak belirlemeli ve sonrasında takımın hatalı durumda kazandığı sayılar iptal edilmelidir. Rakip takımın kazandığı sayılar geçerli kalır.

Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa, kazanılmış sayılar iptal edilmez ve hata yapan takım sadece rakibe bir sayı verilerek cezalandırılır ve servis atma hakkı da rakip takıma geçer.

 • Oyun Hareketleri :


 

Oyunun  Seyri

 • Oyundaki Top :

Başhakemin servis atışına izin veren düdüğü çalmasından sonra servis için topa vurulduğu andan itibaren top oyundadır.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s